Huskurage

huskurage

Vad är Huskurage?

Huskurage finns för att berätta hur vi tillsammans kan stoppa våld mot närstående. I Sverige anmäls i snitt drygt femtio fall av våld mot en närstående om dagen. Det är fler än två i timmen. Dygnet runt, året om. Nu krävs det krafttag för att stoppa våldet. Huskurage är en ideell organisation som verkar för att förebygga, förhindra och stoppa våld mot närstående genom att sprida kunskap och metoder till grannar, bostadsbolag och kommuner.

Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage sprids för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor.

Genom att grannar tillsammans beslutar sig för att agera kan liv räddas och barn bli hjälpta till en ljusare framtid. Agera genast om du känner dig orolig för någon. Tillsammans hjälps vi åt, tack!

Besök även huskurage.se